Šiuo metu sutarties kainų rodyti negalima. Rodomos standartinės mažmeninės kainos. Apdorojant užsakymus jiems bus pritaikytos sutarties kainos.

Passive Components

„Newark“ jûsø laukia milūiniđkas pasyviøjø komponentø pasirinkimas, áskaitant kondensatorius, EMC/RFI slopintuvus, filtrus, induktorius, potenciometrus, paderinamuosius kompensatorius, rezistorius ir reostatus. Pasyvieji komponentai naudojami beveik visø rûđiø elektroninëse grandinëse, áskaitant kontrolës sistemas ir analoginæ elektronikā. Plačiā prietaisø pasiûlā sudaro geriausiø pasaulio gamintojø prekës: „AVX“, „Bourns“, „Nidec Copal“, „KEMET“, „Murata“, „Panasonic“, „TDK-Epcos“, „TE Connectivity“, „TT Electronics“, „Ohmite“, „Vishay“ ir kt.