Privatumas

Privatumo politika

Kartu su Informaciniu pranešimu

„Premier Farnell UK Limited” (šiame Pareiškime taip pat vadinama „Farnell“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) yra pasaulinės įmonių grupės, kurios patronuojanti įmonė yra „AVNET Inc.“ (įsikūrusi JAV), narė. Mums svarbu apsaugoti jūsų asmens duomenų saugumą ir privatumą. Šioje svetainėje „Premier Farnell UK Limited”, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglija, 860093 kuri yra duomenų valdytoja, renkami ir saugomi asmens duomenys.

Šis privatumo pareiškimas taikomas kartu su Duomenų apsaugos politika ir visomis mūsų Sąlygomis. Siekdami užtikrinti teisingą ir skaidrų jūsų asmens duomenų tvarkymą ir galiojančių duomenų apsaugos įstatymų atitikimą, pateikiame jums šią informaciją:

Kokius asmens duomenis renka ir (arba) tvarko Farnell?

Priklausomai nuo jūsų sąveikos su mumis, renkami ir tvarkomi šie registracijos duomenys:

 • Vartotojo vardas, pavardė
 • Įmonė
 • Skyrius
 • Sveikinimas, jei pritaikomas vardas
 • Vardas ir pavardė
 • Tel. nr., fakso nr.
 • El. pašto adresas
 • Adresas
 • IP adresas

Kaip naudojame jūsų asmens duomenis?

Farnell naudoja mūsų turimus jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Prieigos prie mūsų interneto svetainių (IP adresas) registravimas statistikos tikslais, optimizuoja, tobulina ir toliau vysto mūsų svetainę, pavyzdžiui, analizuojant vartotojų elgseną atsižvelgiant į datas ir laiką bei duomenų kiekį mūsų svetainėje.
 • Komunikacija dėl produktų, paslaugų ir projektų, pvz. atsakant į užklausas ar prašymus.
 • (Sutartinių) santykių planavimas, vykdymas ir valdymas, pvz. atliekant prekių ar paslaugų sandorius ir užsakymus, tvarkant mokėjimus, atliekant apskaitą, auditą, atsiskaitant ir surenkant, organizuojant siuntas ir pristatymus, palengvinant remontą ir teikiant pagalbos paslaugas.
 • Reklamuojant panašius ar identiškus produktus ir (arba) paslaugas jau įsigytiems produktams ar paslaugoms, nebent tam prieštaraujate, ir siuntinėjant naujienlaiškius.
 • Klientų apklausų, rinkodaros kampanijų, rinkos analizės, konkursų ar kitų reklaminės veiklos ar renginių administravimas ir vykdymas.
 • Išlaikant ir apsaugant mūsų gaminių, paslaugų ir interneto svetainių saugumą, užkertant kelią klaidoms ir jas aptinkant naudojantis žurnalo failais, per saugumo grėsmes, sukčiavimą ar kitą nusikalstamą ar kenkėjišką veiklą.
 • Užtikrinant, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų (pvz., Apskaitos įsipareigojimų), atitikties tikrinimo įsipareigojimų ir Farnellpolitikos ar pramonės standartų;
 • Ir sprendžiant ginčus, vykdyti sutartinius susitarimus ir nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinius ieškinius.

Turime teisę naudoti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis šiais tikslais pagal sutartinius santykius ar teisėtus Farnell interesus ar trečiųjų šalių interesus. Jei aiškiai pateiktas, sutikimas gali būti teisiniu pagrindu Farnell tvarkyti ar naudoti jūsų asmens duomenis. Šis sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu.

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas nebetaikomas, Farnell gali toliau tvarkyti tik jūsų asmens duomenis, jei tam yra kitas teisinis pagrindas.

Be to, savo svetainėse naudojame slapukus. Daugiau informacijos šia tema rasite mūsų Slapukų politikoje.

Ar Farnell dalinasi jūsų asmens duomenimis su trečiąja šalimi ar valstybe?

Farnell gali perduoti jūsų asmens duomenis kitoms „Avnet“ ir „Premier Farnell“ įmonėms, tačiau tik tokia dalimi, jei toks perdavimas yra būtinas pirmiau minėtais tikslais. Kitos „Avnet“ ir „Premier Farnell“ įmonės veikia tik vadovaudamosi mūsų nurodymais ir yra įpareigotos veikti pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei teikti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.

Jei tai teisėtai leidžiama, Farnell gali perduoti asmens duomenis teismams, teisėsaugos institucijoms, reguliuotojams ar advokatams, jei būtina, kad būtų laikomasi įstatymų arba būtų kuriami, įgyvendinami ar ginami teisiniai ieškiniai.

Bendradarbiaudami su mūsų svetainėmis ir teikiamomis paslaugomis per mūsų svetaines, Farnell dirba su paslaugų teikėjais (vadinamaisiais duomenų tvarkytojais), pavyzdžiui, priegloba ar IT priežiūra, kurios veikia tik pagal Farnell nurodymus ir yra įpareigotos veikti pagal sutartį ir pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus bei teikti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.

Asmens duomenų gavėjai gali būti įsikūrę ne Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės („trečiosios šalys“) šalyse, kuriose galiojantys įstatymai nėra tokio paties duomenų apsaugos lygmens, kaip jūsų šalies įstatymai.

Kadangi tokie duomenų perdavimai apima gavėjus šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai arba už Europos ekonominės erdvės ribų („trečiosios valstybės“), užtikrinsime, kad perkėlimai būtų atliekami laikantis duomenų apsaugos nuostatų, ribojančių asmens duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų ir kuriomis reikalaujama, kad būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti pakankamą duomenų apsaugos lygį.

Tokios apsaugos priemonės galėtų būti arba sprendimas dėl tinkamumo, kuriuo Europos Sąjunga laiko, kad šalis, kurioje yra gavėjas, turi tinkamus duomenų apsaugos įstatymus, arba su gavėju vykdomos ES standartinių sutarčių sąlygos (taip pat žinomos kaip ES pavyzdinės sąlygos), arba gavėjo vykdomų Privalomos įmonių taisyklės („BCR“),arba bet kokį kitą įstatymų leidžiamą sprendimą.

Jei jūsų buvo paprašyta prisiregistruoti prie „element14“ bendruomenės svetainės, su jūsų sutikimu jūsų informacija bus perduota mūsų JK įsikūrusiai grupės įmonei „Premier Farnell Ltd“, kaip šios svetainės operatoriams, ir tokie duomenys bus perduoti jiems ir jie veiks kaip duomenų valdytojai, kurie naudosis jūsų informacija toje svetainėje pagal jų privatumo politiką.

Kaip ilgai Farnell saugos jūsų asmens duomenis?

Išskyrus atvejus, kai renkant asmens duomenis aiškiai nenurodyta kitaip, ištriname jūsų asmens duomenis, jei asmens duomenų saugojimas nebėra būtinas atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi, ir tiek, kad asmens duomenų tvarkymas nebėra reikalingas, laikantis teisinės prievolės pagal galiojantį įstatymą (pvz., mokesčių ar komerciniai įstatymai).

Teisė susipažinti su asmens duomenimis, juos taisyti ar ištrinti, riboti duomenų tvarkymą, teisė prieštarauti duomenų tvarkymui ir teisė į duomenų perkeliamumą

Galiojantis duomenų apsaugos įstatymas suteikia jums teisę:

 1. gauti jūsų Farnell asmens duomenų informaciją iš Farnell turi ir (arba) tvarko jūsų asmens duomenis ir gauna jų kopiją, tvarkomą struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir automatizuotai nuskaitomu formatu,
 2. siekti, kad Farnell ištaisytų netikslius asmens duomenis,
 3. siekti, kad Farnell ištrintų jūsų asmens duomenis, išskyrus tuos atvejus, kai šių asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas, siekiant laikytis galiojančių teisinių įsipareigojimų,
 4. siekti, kad Farnell apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą,
 5. perduoda jūsų asmens duomenis, kuriuos aktyviai pateikėte kitam jūsų pasirinktam gavėjui,
 6. ir dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, galite prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui pagal teisėtus Farnell ar trečiosios šalies interesus.

Apsauga

Farnell imasi pagrįstų ir tinkamų priemonių Asmeninei informacijai apsaugoti nuo jos praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, keitimo ir sunaikinimo, deramai atsižvelgiant į riziką, susijusią su Tvarkymu ir Asmens informacijos pobūdžiu. Pavyzdžiui, SSL technologijos naudojimas (užšifravimas, autentifikavimas, pranešimų vientisumas).

Rekomenduojame visiškai atsijungti nuo paskyros ir imtis veiksmų ištrinti bet kokią naršymo istoriją ir slapukus, kurie gali būti saugomi, kad užkirstumėte kelią neįgaliotam naudotojui naudotis šia informacija.

Nuorodos į kitas svetaines

Jei kuri nors nuoroda yra siūloma prisijungti prie trečiosios šalies svetainės, ji yra suderinta su atitinkamos trečiosios šalies svetainės savininku ir yra nemokama. Svetainės, susietos su šia svetaine ir kylančios iš jos, nebūtinai mūsų yra valdomos ir mes visiškai nesame atsakingi už bet kokio tokio susieto tinklalapio ar bet kokios nuorodos ar saistymo programos turinį ar privatumo praktiką. Nebūtinai remiame kompanijas (ar susijusius produktus ar paslaugas), į kurias ar iš kurių veda ši svetainė. Jei nuspręsite prisijungti prie bet kurios trečiosios šalies svetainės, susietos su šia svetaine, tai darote visiškai savo pačių rizika. Atsisakome bet kokių teisių į prekių ženklus, paslaugų ženklus, komercinius pavadinimus, logotipus, autorių teises, patentus, domenų vardus ar kitus trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės interesus.

Kartais galime jums pasiūlyti atlikti sandorį naudojantis „PayPal“. Bet kokiems tokiems sandoriams bus taikoma „PayPal“ privatumo politika, kurią galite peržiūrėti jų tinklalapio www.paypal.com apačioje „Privatumas“ esančioje nuorodoje.

Duomenų privatumo kontaktai

Farnell Duomenų apsaugos komanda teikia pagalbą su bet kokiais su privatumu susijusiais klausimais, komentarais, rūpesčiais ar skundais arba tuo atveju, jei duomenų subjektas nori naudotis bet kuriomis su jo duomenų privatumu susijusiomis teisėmis, kaip minėta pirmiau. Su Farnell Duomenų apsaugos komanda galima susisiekti: DPO@farnell.com.

The data protection officer of Farnell Germany is Stefan schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Farnell Duomenų apsaugos komanda dės visas pastangas, kad būtų patenkinti bet kokie jai pateikti prašymai ar skundai. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į kompetentingą duomenų apsaugos instituciją su prašymais ar skundais. Čia pateikiamas nacionalinių duomenų apsaugos institucijų sąrašas.

Naršant ir naudojant mūsų svetainę, Farnell renka, saugo ir (arba) tvarko asmens duomenis. Siekdami užtikrinti teisingą ir skaidrų jūsų asmens duomenų tvarkymą ir galiojančių duomenų apsaugos įstatymų atitikimą, prašome perskaityti Duomenų apsaugos politiką apie jūsų asmens duomenis. Galite matyti, kokius slapukus naudojame ir kaip nustatyti savo nuostatas mūsų slapukų politikoje.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Duomenų apsaugos politika

Farnell - Duomenų apsaugos politika

I. Įvadas

„Premier Farnell UK Limited” (šiame Pareiškime taip pat vadinama „Farnell“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) yra pasaulinės įmonių grupės, kurios patronuojanti įmonė yra „AVNET Inc.“ (įsikūrusi JAV), narė. Esame įsipareigoję užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir taisyklių. Ši duomenų apsaugos politika („Politika“) grindžiama ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento („BDAR“) principais ir reikalavimais. Šia politika norėtume informuoti jus, duomenų subjektą, kaip ir kodėl renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis, ir apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

II. Taikymo sritis ir Papildymas

Ši politika taikoma visoms įmonėms, priklausomoms grupės įmonėms, pavaldžioms įmonėms, biurams ir visų EMEA „AVNET Inc.“ grupės įmonių verslo padaliniams. Šioje politikoje aptariamos visos asmens duomenų tvarkymo formos. Joje aprašoma, kaip Farnell renka, naudoja ir dalinasi asmens duomenimis, gautais tiesiogiai iš naudotojo, kliento, tiekėjo, verslo partnerio ar kt., arba gautais netiesiogiai iš kitų šaltinių. Ji taikoma asmens duomenų, gautų bet kuriuo ryšių kanalu, ar bet kokiomis priemonėmis tvarkymui, įskaitant, bet neapsiribojant, el. paštu, failų perdavimu, asmens duomenų įvedimu į programas ir įrankius, svetaines ar mobilias programas, socialinės žiniasklaidos puslapius ir platformas.

Ši politika gali būti papildyta konkrečiais duomenų apsaugos ir privatumo pranešimais ir pareiškimais, susijusiais su konkrečiomis duomenų tvarkymo formomis ar tikslais. Nuasmeninti duomenys (ne asmens duomenys), pvz. statistiniams vertinimams ar tyrimams ši Politika netaikoma.

Šalyse, kuriose juridinių asmenų duomenys yra apsaugoti taip pat kaip asmens duomenys, ši Politika vienodai taikoma ir juridinių asmenų duomenims.

III. Nacionalinių įstatymų taikymas

Nors BDAR yra taikomas visoje ES, kai kuriose šalyse gali būti įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuose yra numatyti papildomi duomenų apsaugos reikalavimai, ypač teisėto duomenų tvarkymo sąlygos. Jei taip, kiekvienu konkrečiu atveju reikia patikrinti, ar šie įstatymai yra viršesni.

IV. Žodynas ir apibrėžtys

Konkrečių terminų ir apibrėžčių žodynas įtrauktas į šios Politikos A priedą.

V. Mūsų tvarkomi asmens duomenys, tikslai ir teisinis pagrindas

Šiame Politikos skyriuje aprašomi tokie asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome bei paaiškinami tikslai ir teisinis pagrindas. Mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis priklauso nuo jūsų sąveikos su mumis konteksto ir aplinkybių.

1. Užsakymų tvarkymas ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas

Kai pateikiate užsakymus pirkti prekes ar paslaugas iš mūsų, arba prašote informacijos apie produktus ir paslaugas prieš pateikdami užsakymą, arba jei prašote pagalbos dėl užsakyto produkto ar paslaugų, tvarkysime asmens duomenis, kurie yra būtini norint derėtis ir vykdyti sutartį bei vykdyti bet kokius sutartinius įsipareigojimus ir naudotis savo teisėmis pagal sutartį. Tai taip pat apima konsultavimo paslaugas pagal sutartį, jei tai susiję su sutartiniu tikslu. Prieš sudarant sutartį, asmens duomenys gali būti tvarkomi rengiant pasiūlymus arba įvykdyti kitus galimus prašymus, susijusius su sutarties sudarymu.

Šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, pareigas, el. paštą, telefoną, pašto adresą, pristatymo ir atsiskaitymo adresą), užsakymą ir klientų informaciją (įskaitant užsakytas ir pateiktas prekes ir paslaugas, nurodymus dėl užsakymo, klientų verslo veiklą ir interesus bei užsakymų istorija), finansinę informaciją (įskaitant sąskaitos faktūros duomenis, pageidaujamus mokėjimo variantus, mokėjimo terminą, banko sąskaitą ir kredito kortelės informaciją).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas tvarkant užsakymus ir vykdant sutartinius įsipareigojimus bei naudojantis sutartinėmis teisėmis yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartinė būtinybė). Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas siekiant suprasti klientų verslo veiklą ir interesus bei užsakymų istoriją yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai). Asmens duomenų tvarkymo ir laikymo teisinis pagrindas siekiant laikytis apskaitos įsipareigojimų (įskaitant komercinius apskaitos standartus ir mokesčių bei fiskalinio išlaikymo įsipareigojimus) yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinis įsipareigojimas).

2. Naršymas ar registravimasis mūsų svetainėse, socialinės žiniasklaidos puslapiuose ar platformose

Jums naršant mūsų svetaines, socialinės žiniasklaidos puslapius ar platformas galime naudoti slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, kad užfiksuotume ir suprastume, kaip naudojatės mūsų svetainėmis, socialinės žiniasklaidos puslapiais ir platformomis.

Ne visose mūsų svetainėse naudojami Slapukai ir stebėjimo technologijos, renkančios asmens duomenis. Priklausomai nuo naudojamų Slapukų ir stebėjimo technologijų, renkame informaciją apie jūsų naršymo elgseną mūsų svetainėse, socialinės žiniasklaidos puslapyje ar platformoje, įskaitant informaciją apie tai, kaip reaguojama į skelbimus ir pasiūlymus, arba kaip vyksta pirkimo procesas. Taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų naudotą įrenginį, kai lankėtės mūsų svetainėse, socialinės žiniasklaidos puslapiuose ar platformose (įskaitant įrenginio modelį ir operacinę sistemą, naršyklės tipą, IP adresą, mobiliųjų įrenginių identifikatorius).

Speciali informacija apie Slapukus ir stebėjimo technologiją, naudojamą mūsų atitinkamose svetainėse, socialinės žiniasklaidos puslapiuose ir platformose yra pateikta mūsų Slapukų politikoje. Tai yra informacija apie tai, kaip naršyklėje išjungti slapukus ir kaip neleisti stebėti jūsų naršymo elgsenos.

Kai užsiregistruosite vienoje iš mūsų svetainių, socialinių tinklų puslapių ar platformų, mes papildomai tvarkysime asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, pareigas, el. paštą, telefoną) ir paskyros duomenis (įskaitant naudotojo vardą, slaptažodį, prisijungimo / atsijungimo duomenis), išskyrus atvejus, kai registracija pagal slapyvardį arba pseudonimą yra leidžiama. Jei nuspręsite nepateikti mums šios informacijos, deja, bet negalėsite užsiregistruoti ar naudoti bet kokių mūsų paslaugų, kurioms reikalinga registracija.

Teisinis pagrindas tvarkyti informaciją apie interneto naršymo elgseną, jei joje yra asmens duomenų, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas), jei prašome jūsų pateikti sutikimą ir sutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Tam tikroms kitoms įstatymų nuostatoms, susijusioms su duomenų tvarkymu internete, taip pat gali prireikti jūsų sutikimo. Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., kai tvarkome ribotą asmens duomenų kiekį, kuris atsižvelgiant į tipą ir pobūdį neturi reikšmingos įtakos jūsų teisėms ir laisvėms, teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas jums naršant ar registruojantis mūsų svetainėse, socialinės žiniasklaidos puslapiuose ar platformose yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai). Mūsų teisėtas interesas (kiek tai įmanoma) yra suprasti naudotojų interesus ir veiklą, kad galėtume patobulinti ir pritaikyti savo svetaines bei pasiūlymus, modernizuoti pirkimo procesą ir atskleisti piktnaudžiavimo bei nesąžiningos veiklos atvejus ir jiems užkirsti kelią.

3. Bendravimas, rinkodara, dalyvavimas akcijose, renginiuose ir atsiliepimai

Kai susisiekiate su mumis turėdami kokių užklausų ar prašymų, tvarkysime jūsų asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, pareigas, įmonę ar organizaciją, kurioje dirbate, el. paštą, telefoną, kitą kontaktinę informaciją), jei tai būtina norint išspręsti jūsų užklausą ar prašymą ir į jį atsakyti.

Kai iš mūsų pirkote prekes ar paslaugas, arba jei nurodėte, kad jus domina tam tikros prekės ar paslaugos, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, pavadinimą, įmonę ar organizaciją, kurioje dirbate, el. paštą, telefoną, kitą kontaktinę informaciją) norėdami susisiekti su jumis ir atsiųsti informaciją apie mūsų ar mūsų verslo partnerių prekes ir paslaugas, technologines naujoves, specialius pasiūlymus ir verslo galimybes.

Jums dalyvaujant reklaminėse akcijose ar renginiuose, kuriuos rengiame ar remiame, tvarkysime jūsų asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, pareigas, įmonę ar organizaciją, kurioje dirbate, el. paštą, telefoną, kitą kontaktinę informaciją), kad galėtume valdyti jūsų dalyvavimą akcijoje ar renginyje, teikti Jums informaciją apie mūsų ar mūsų verslo partnerių prekes ir paslaugas, technologines naujoves, specialius pasiūlymus ir verslo galimybes. Taip pat tvarkysime jūsų asmens duomenis, kad galėtume paprašyti jūsų atsiliepimo apie akciją ar renginį, kiek esate patenkinti mūsų ar mūsų verslo partnerių prekėmis ar paslaugomis ir našumu. Taip pat galime paprašyti jūsų prisidėti prie mūsų prekių ir paslaugų tobulinimo bei bendradarbiavimo su mūsų verslo partneriais.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, siekiant bendrauti su jumis ir atsakyti į bet kokią užklausą ar prašymą, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartinė būtinybė), kiek tai susiję rengiant ar palengvinant sutarties sudarymą arba atsakant į užklausas ir prašymus, susijusius su sutartimi. Kalbant apie tvarkomus asmens duomenis siekiant palaikyti ryšį su jumis kitais klausimais, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai).

Kai tvarkome asmens duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti ir siųsti informaciją apie mūsų ar mūsų verslo partnerių prekes ir paslaugas, technologines naujoves, specialius pasiūlymus ir verslo galimybes, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas), jei jūsų prašome pateikti sutikimą ir sutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., kai tvarkome ribotą asmens duomenų kiekį, kuris atsižvelgiant į tipą ir pobūdį neturi reikšmingos įtakos jūsų teisėms ir laisvėms, teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas, kad galėtume susisiekti su jumis ir siųsti informaciją apie panašias prekes ir paslaugas, technologines naujoves, specialius pasiūlymus ir verslo galimybės yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai).

Kai tvarkome asmens duomenis, kad galėtume valdyti jūsų dalyvavimą akcijose ar renginyje, arba suteikti jums informaciją apie mūsų ar mūsų verslo partnerių prekes ir paslaugas, technologines naujoves, specialius pasiūlymus ir verslo galimybes, arba prašyti jūsų atsiliepimo arba pagalbos, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas), jei prašome pateikti sutikimą ir sutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. Tam tikromis aplinkybėmis, pvz. kai tvarkome ribotą asmens duomenų kiekį, kuris atsižvelgiant į tipą ir pobūdį neturi reikšmingos įtakos jūsų teisėms ir laisvėms, jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai).

4. Teisiniai įsipareigojimai ir jų laikymasis

Esame pasauliniu mastu veikiantis verslas, mums taikomi įvairūs įstatymai ir teisės aktai, nustatantys teisinius įsipareigojimus. Kai kuriais iš šių įstatymų ir teisės aktų gali būti reikalaujama surinkti ir tvarkyti asmens duomenis (pvz., mokesčių įstatymai, komerciniai įstatymai, prekybos ir eksporto atitikties teisės aktai, muitinės kodeksai, kovos su pinigų plovimu įstatymai). Kai tokie teisiniai įpareigojimai grindžiami ES ar ES valstybių narių įstatymais ir kitais teisės aktais, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. Kai tokie teisiniai įsipareigojimai grindžiami trečiųjų šalių (ne ES) įstatymais ir kitais teisės aktais, šių teisinių įsipareigojimų laikymasis gali būti teisėtas interesas. Jei taip, teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Pastarasis taip pat taikomas asmens duomenų tvarkymui, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų politikos, elgesio kodeksų ir taisyklių.

5. Įdarbinimas ir paraiškos

Kai įdarbiname asmenis, tvarkome jūsų pateiktus asmens duomenis, kaip jūsų paraiškos dalį. Duomenų tvarkymas įdarbinimo ir paraiškų teikimo proceso metu paprastai apims asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, pareigas, elektroninį paštą, telefoną, pašto adresą) ir CV bei kvalifikacijos duomenis (įskaitant baigimo atestatą, universitetinį išsilavinimą, mokymo pažymėjimus, pažengusio išsilavinimo pažymėjimus, įgaliojimus ir įgūdžius). Pasibaigus paraiškų teikimo procesui, galime tam tikrą laiką toliau tvarkyti (saugoti) pareiškėjų asmens duomenis, kad būtų užtikrinta, jog įdarbinimo proceso metu galime naudotis teisėmis ar gintis nuo pretenzijų.

Asmens duomenų tvarkymo įdarbinimo ir tvarkymo tikslais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartinė būtinybė), jei tvarkymas yra būtinas prašymų peržiūrai ir vertinimui bei pareiškėjų atrankai ir darbui atlikti bei paraiškų teikimo proceso metu naudotis teisėmis ar gintis nuo pretenzijų.

Teikdami paraiškas Farnell ir naudodamiesi karjeros svetaine, įdarbinimo platforma ar darbo portalu arba atsakydami į darbo skelbimą, pareiškėjai taip pat turėtų remtis konkrečia privatumo informacija, kuri gali būti pateikta karjeros svetainėje, įdarbinimo platformoje, darbo portale arba darbo skelbime.

VI. Vaikų asmens duomenys

Farnell veikla yra orientuota į „verslą verslui“ (B2B). Todėl negauname tyčia iš vaikų jų asmens duomenis arba siunčiame jiems prašymus dėl asmens duomenų. Nors visų amžiaus grupių vartotojai gali naršyti mūsų svetainėse, socialiniuose tinkluose ar platformose, jie yra skirti tik B2B ir nėra skirti vaikams. Jei mes, pranešus tėvams ar globėjams, arba aptikus kitais būdais, pastebėsime, kad vaikas iki 16 metų buvo netinkamai užregistruotas vienoje iš mūsų svetainių, socialinės žiniasklaidos puslapių ar platformų, atšauksime paskyrą ir registraciją bei ištrinsime vaiko asmens duomenis iš savo įrašų.

VII. Asmens duomenų dalinimasis su paslaugų teikėjais ir trečiosiomis šalimis

Ne visą jūsų asmens duomenų tvarkymą atliks Farnell. Kartais pasinaudosime paslaugų teikėjais ir pardavėjais („tvarkytojais“), kurie mums tvarkys asmens duomenis mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Tokie tvarkytojai gali būti Farnell išorinės įmonės ar įmonės filialai (grupės įmonės). Bet koks tokių duomenų tvarkymo perkėlimas vykdomas pagal paslaugų teikėjo / pardavėjo deramo patikrinimo ir stebėsenos protokolą ir bus reglamentuojamas pagal Duomenų tvarkymo sutartį.

Jei naudojame paslaugų teikėjus ir pardavėjus kaip tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis mūsų vardu, jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami su šiomis gavėjų kategorijomis:

IT paslaugų teikėjais, taikomųjų programų paslaugų teikėjais, interneto paslaugų teikėjais, platformos ir interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjais, duomenų šalinimo įmonėmis, rinkodaros agentūromis, rinkos tyrimų agentūromis, reklamos partneriais, užsakymų ir sąskaitų tvarkymo paslaugų teikėjais, mokėjimo paslaugų teikėjais, logistikos paslaugų teikėjais, klientų aptarnavimo paslaugų tiekėjais.

Be asmens duomenų dalinimosi su paslaugų teikėjais ir pardavėjais, gali prireikti pasidalinti savo asmenine informacija su trečiosiomis šalimis dėl teisinės pareigos tai atlikti arba dėl teisėtų interesų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi politikos ir taisyklių, arba palengvinti bendradarbiavimą verslo srityje. Tokiais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami su šiomis gavėjų kategorijomis:

Valstybinėmis institucijomis ir administracinėmis įstaigomis, teisėsaugos ir sukčiavimo prevencijos agentūromis, teismais, teisininkais, mokesčių apskaitininkais, apskaitos ir audito įmonėmis, kreditų informacijos teikimo agentūromis, mokėjimo kortelių ir draudimo paslaugų teikėjais, gamintojais ir perpardavėjais, mažmenininkais.

Jei naudojatės mūsų svetainėmis, socialinės žiniasklaidos puslapiais ar platformomis ir jei renkatės susieti savo socialinės žiniasklaidos paskyras su mūsų svetaine ar esate prisijungę prie savo socialinės žiniasklaidos paskyros, jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami su tų socialinių žiniasklaidos puslapių operatoriais ir platformomis.

Jei jūsų buvo paprašyta prisiregistruoti prie „element14“ bendruomenės svetainės, su jūsų sutikimu jūsų informacija bus perduota mūsų JK įsikūrusiai grupės įmonei „Premier Farnell Ltd“, kaip šios svetainės operatoriams, ir tokie duomenys bus perduoti jiems ir jie veiks kaip duomenų valdytojai, kurie naudosis jūsų informacija toje svetainėje pagal jų privatumo politiką.

Jei parduodame ar perkame bet kurį verslą ar turtą arba perduodame savo verslo sritį naujam savininkui, atskleisime jūsų asmens duomenis galimam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui arba bet kuriai trečiajai šaliai, kuri įsigyja mūsų turtą arba tam, kam perduodamas verslas.

Galime anonimišku, bendru pagrindu dalintis informacija su susijusiomis ar nesusijusiomis trečiosiomis šalimis. Nors iš šios informacijos nebūsite asmeniškai atpažįstamas ir, kiek galima, joje nebus asmens duomenų, kai kuriais atvejais šios trečiosios šalys gali sujungti šią suvestinę informaciją su kitais turimais arba surinktais ar gautais iš trečiųjų šalių apie jus duomenimis, ir taip galėtų jus asmeniškai atpažinti. Kai dalinamės tokiais duomenimis su trečiosiomis šalimis, imamės veiksmų, kad užtikrintume, jog jie naudoja tinkamas apsaugos priemones jūsų duomenims apsaugoti.

VIII. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai

Bendrai asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei yra būtina siekiant ar pasiekiant tikslus, kuriais tvarkomi asmens duomenys. Tačiau daugeliu atvejų asmens duomenys tvarkomi daugiau nei vienu tikslu, pvz. jei duomenų tvarkymas vyksta perkant, tvarkome asmens duomenis, kad galėtume perduoti ir įvykdyti užsakymą, pristatyti prekes ar paslaugas, pateikti sąskaitas ir mokėjimą bei vėliau aptarnauti klientus. Taip pat, kaip įmonė, laikomės apskaitos įsipareigojimų ir turime laikytis mokesčių įstatymų bei komercinių įstatymų, kuriais reikalaujama saugoti daug ilgiau tam tikrus dokumentus ir bylas, kuriuose gali būti asmens duomenų.

Jei tvarkysime asmens duomenis, siekdami tvarkyti užsakymus ir įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, laikysime jūsų asmens duomenis tol, kol būsite mūsų klientas ar palaikysite verslo santykius su mumis. Asmens duomenys, kurie yra įtraukti į dokumentus ar failus, kuriems taikomi mokesčių įstatymai, bus saugomi 10 metų (išskyrus, kai įstatymo nuostatų ar nagrinėjamų bylų arba mokesčių bylų atvejais reikalaujama juos saugoti ilgiau), asmens duomenys, kurie yra įtraukti į dokumentus ar failus, kuriems taikomi komerciniai įstatymai, bus saugomi 6 metus (išskyrus, kai įstatymo nuostatų ar nagrinėjamų bylų atvejais reikalaujama juos saugoti ilgiau).

Jei tvarkome asmens duomenis, kad galėtume suprasti jūsų naršymo elgseną internete, asmens duomenis laikysime tik tiek laiko, kiek reikia, kad sukurtume naudotojų statistikos ir analizės ataskaitas, kuriose naudojami suvestiniai duomenys (ne asmens duomenys). Konkreti informacija apie tai, kiek laiko bus saugomi šie asmens duomenys, yra pateikta mūsų Slapukų politikoje.

Jei tvarkome asmens duomenis ryšių, rinkodaros, reklamos, renginių ir atsiliepimų tikslais, laikysime duomenis tol, kol mums reikės duomenų, kad galėtume bendrauti su jumis, arba tol, kol turime teisėtų interesų pateikti jums verslo, produktų ir paslaugų informaciją, arba rinkodaros, renginių ir reklamos medžiagą, išskyrus tuos atvejus, jei prieštaravote, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiais tikslais.

Jei tvarkome asmens duomenis siekdami laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais nustatomi teisiniai įpareigojimai Farnell, saugome asmens duomenis tol, kol to reikalauja tokie įstatymai ir kiti teisės aktai.

Jei tvarkome asmens duomenis įdarbinimo ir paraiškų teikimo proceso tikslais, saugome asmens duomenis tol, kol reikia peržiūrėti ir vertinti paraiškas, pasirinkti pareiškėjus, tartis dėl ir vykdyti darbo sutartį, taip pat naudotis teisėmis ar gintis nuo pretenzijų paraiškų teikimo proceso metu. Jei paraiška sėkminga, jūsų asmens duomenys, kiek tai yra būtina darbo sutarčiai vykdyti, bus saugomi tol, kol dirbate su Farnell, o pasibaigus darbo sutarčiai, bus saugomi tiek laiko, kiek reikalinga laikytis saugojimo reikalavimų, arba tol, kol to bus reikalaujama būsimų ar nagrinėjamų bylų atveju. Jei paraiška buvo nesėkminga, jūsų asmens duomenys bus saugomi iki šešių mėnesių, kad galėtume gintis nuo galimų pretenzijų ir ieškinių.

Jei paraiška nebuvo sėkminga, tačiau sutarėte, kad saugosime jūsų asmens duomenis faile, kad galėtume jais pasinaudoti ateityje, laikysime jūsų asmens duomenis iki dvejų metų, nebent mūsų karjeros svetainėse, įdarbinimo platformose ar darbo portaluose, arba darbo skelbime nėra nurodyta kitaip.

IX. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Kartais gali prireikti perduoti asmens duomenis gavėjams, esantiems kitose šalyse. Taip gali būti, jei tam tikra informacija, kurioje gali būti asmens duomenų, turi būti bendrinama su mūsų patronuojančia bendrove „Avnet, Inc.“ JAV arba bendradarbiaujant tarptautiniu lygmeniu su mūsų verslo partneriais, arba kai užsakymai tvarkomi ir siunčiami tarptautiniu mastu. Jei ir tiek, kiek naudojamės tvarkytojų paslaugomis, taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis kitose šalyse esantiems tvarkytojams.

Kadangi tokie duomenų perdavimai apima gavėjus šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai arba už Europos ekonominės erdvės ribų („trečiosios valstybės“), užtikrinsime, kad perkėlimai būtų atliekami laikantis duomenų apsaugos nuostatų, ribojančių asmens duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų ir kuriomis reikalaujama, kad būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti pakankamą duomenų apsaugos lygį.

Tokios apsaugos priemonės galėtų būti arba sprendimas dėl tinkamumo, kuriuo Europos Sąjunga laiko, kad šalis, kurioje yra gavėjas, turi tinkamus duomenų apsaugos įstatymus, arba su gavėju vykdomos ES standartinių sutarčių sąlygos (taip pat žinomos kaip ES pavyzdinės sąlygos), arba gavėjo vykdomų Privalomos įmonių taisyklės („BCR“),arba bet kokį kitą įstatymų leidžiamą sprendimą.

Jei esate ypač susirūpinę dėl tinkamos jūsų asmens duomenų, perkeliamų į trečiąsias valstybes, apsaugos, galite pateikti užklausą Duomenų apsaugos valdytojui: DPO@farnell.com.

X. Asmens duomenų saugumas ir mokėjimo kortelės duomenų apsauga

Įgyvendinome technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas apsaugoti mūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto manipuliavimo, sunaikinimo ar praradimo, pakeitimo ir nuo neteisėto atskleidimo ar trečiųjų šalių priėjimo. Tokios saugos priemonės apima autentifikavimo priemones, užkardas, IT sistemų ir tinklų stebėjimą, pseudonimų suteikimą ir asmens duomenų užšifravimą.

Techninės ir organizacinės saugumo priemonės yra nuolat peržiūrimos ir koreguojamos atsižvelgiant į naujausias technologijas, tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus bei riziką ir atsitikimo tikimybę. Tačiau, atsižvelgiant į saugumo priemonių dinamiką, technologijų pažangą, pažeidžiamumą, grėsmes ir riziką, visiškas saugumas negali būti užtikrintas.

Galime saugoti jūsų mokėjimo kortelės duomenis, kad būtų apmokėti visi jūsų pateikti užsakymai. Taip pat saugosime šiuos duomenis, kad greitai atliktume bet kokius būsimus ir galimus jūsų pirkimus. Saugome visus laikomus kortelių duomenis, atskleisdami tik paskutinius keturis sąskaitos numerio skaitmenis, kai tvirtiname jūsų užsakymą. Mes palaikome fizinę, elektroninę ir procedūrinę kontrolę, susijusią su bet kokios mūsų laikomos asmeniškai identifikuojamos informacijos rinkimu, saugojimu ir atskleidimu. Labai rimtai paisome savo saugumo įsipareigojimų ir taip pat prašysime jūsų imtis protingų priemonių užtikrinti, kad apsaugotumėte savo paskyros duomenis, įskaitant ID ir slaptažodį, kad jie nebūtų naudojami neteisėtai. Rekomenduojame visiškai atsijungti nuo paskyros ir imtis veiksmų ištrinti bet kokią naršymo istoriją ir slapukus, kurie gali būti saugomi, kad užkirstumėte kelią neįgaliotam naudotojui naudotis šia informacija.

Jei esate ypač susirūpinę dėl jūsų asmens duomenų saugumo, galite pateikti užklausą Duomenų apsaugos valdytojui: DPO@farnell.com.

XI. Rinkodaros nuostatos

Kaip nurodyta šios Politikos IV. 3. skyriuje, galime turėti arba jūsų sutikimą ar teisėtus interesus tvarkyti jūsų asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, pareigas, įmonę ar organizaciją, kurioje dirbate, el. paštą, telefoną, kitą kontaktinę informaciją), kad galėtume tvarkyti jūsų dalyvavimą reklamos akcijoje ar renginyje, arba teikti jums informaciją apie mūsų ar mūsų verslo partnerių prekes ir paslaugas, technologines naujoves, specialius pasiūlymus ir verslo galimybes. Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami šiais tikslais, atsižvelgiant į visus pageidavimus (jei jie yra pareikšti), siųsti informaciją apie produktus ir paslaugas bei rinkodaros pranešimus el. paštu, paštu, telefonu ir socialinėmis žiniasklaidos priemonėmis, nebent mūsų prašėte to nedaryti.

Tokiu atveju, jei sutikimo reikia kaip teisinio pagrindo, kuriam taip pat reikėtų pasirinkimo, visada turėsite galimybę atsisakyti gauti informaciją apie produktus ir paslaugas bei rinkodaros pranešimus tiesiog pažymint langelį arba spustelint mygtuką arba nuorodą, arba, jei reikia, pakeičiant nuostatas savo paskyros nustatymuose.

Žinoma, vėliau tokiu pat būdu galite mums nurodyti nustoti siųsti informaciją apie produktus ir paslaugas bei rinkodaros pranešimus. Jei mums leidžiama siųsti rinkodaros informaciją jums, galite bet kada to atsisakyti (be jokių išlaidų, susijusių su el. paštu, išskyrus bet kokias duomenų laikmenos perdavimo išlaidas). Jei nebepageidaujate, kad su jumis susisiektume rinkodaros tikslais, prašome spausti čia, jei norite atnaujinti savo paskyros nuostatas arba susisiekti su mumis el. paštu unsubscribe-uk@farnell.com (leisdami mums žinoti, kokios rūšies rinkodaros nebenorite gauti) arba telefonu 0044 8701200109 (gali būti taikomas mokestis – kreipkitės į savo telekomunikacijų paslaugų teikėją dėl išsamesnės informacijos).

Jei nurodote mums nebesiųsti jums informacijos apie produktus ir paslaugas bei rinkodaros pranešimus, gali prireikti šiek tiek laiko, kol visos mūsų sistemos ir programos bus atnaujintos, todėl vis dar galite gauti mūsų pranešimus, kol visiškai įvykdysime jūsų nurodymus.

Atminkite, kad nurodydami nebesiųsti rinkodaros pranešimų, kita mūsų komunikacija su jumis nebus nutraukta, pvz., užsakymų formos, užsakymų atnaujinimai, pranešimai apie pristatymą ar mokėjimo užklausos.

XII. Kitos svetainės

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Mūsų privatumo pareiškimas ir politika taikoma tik šiai svetainei, todėl, kai prisijungiate prie kitų svetainių, turėtumėte patikrinti tų svetainių privatumo pareiškimus.

Kartais galime jums pasiūlyti atlikti sandorį naudojantis „PayPal“. Bet kokiems tokiems sandoriams bus taikoma „PayPal“ privatumo politika, kurią galite peržiūrėti jų tinklalapio www.paypal.com apačioje „Privatumas“ esančioje nuorodoje.

XIII. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Turite daug teisių į savo asmens duomenis ir į tai, kaip jie naudojami. Šios teisės apibendrintos žemiau. Tam, kad galėtumėte pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, galite susisiekti Farnell su juridiniu asmeniu, kuris yra nurodytas kaip Valdytojas XV skyriuje, arba, jei taikoma, su Farnell juridinio asmens nurodytu Duomenų apsaugos pareigūnu.

1. Teisė gauti jūsų asmens duomenis

Turite teisę prašyti patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis.

Jei tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę prašyti prieigos prie asmens duomenų ir gauti daugiau informacijos apie tvarkymo tikslą; apie atitinkamų asmens duomenų kategorijas; kas dar be Farnell galėjo gauti duomenis, įskaitant gavėjus Trečiosiose valstybėse; bet kokią turimą informaciją; koks buvo duomenų šaltinis, jei jų tiesiogiai nepateikėte mums; numatomą laikotarpį, kuriuo bus saugomi asmens duomenys, arba, jei tai negalima, kriterijus, taikomus nustatyti šį laikotarpį. Taip pat galite prašyti tvarkomų asmens duomenų kopijos.

2. Teisė ištaisyti jūsų asmens duomenis

Turite teisę ištaisyti mūsų tvarkomų asmens duomenų įrašą, jei jis yra netikslus ar neteisingas.

3. Teisė ištrinti jūsų asmens duomenis

Turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Tačiau gali būti priežasčių bei teisinis pagrindas saugoti jūsų asmens duomenis, nepaisant jūsų prašymo, pvz. jei jūs vis dar palaikote su mumis verslo santykius ir mums reikia duomenų, kad galėtume įvykdyti užsakymus ar kitus sutartinius įsipareigojimus, arba jei apskaitos įsipareigojimai neleidžia trinti duomenų, arba kai tvarkome tebevykstantį skundą. Jei mus toliau reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis, jums pranešime, kodėl mums reikia tai atlikti, atsakydami į jūsų prašymą.

4. Teisė prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę prieštarauti dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo dėl priežasčių, susijusių su jūsų tam tikra situacija ir aplinkybėmis. Tačiau gali būti priežasčių ir teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis, nepaisant jūsų prieštaravimo. Jei atmesime jūsų prašymą, pateiksime jums informaciją, paaiškinančią, kodėl jį atmetėme.

Mums naudojantis jūsų asmens duomenimis tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu tam paprieštarauti. Tai apima bet kokį jūsų asmens duomenų, susijusių su tiesiogine rinkodara, skirstymą.

5. Teisė apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad tam tikromis sąlygomis galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo būdą. Visų pirma pasinaudoti teise apriboti tvarkymą galima, jei turite problemų su turimų asmens duomenų turiniu arba tuo, kokiu būdu jis tvarkomas, pvz. jei užginčijate mūsų turimų asmens duomenų tikslumą ir mes turime tai patikrinti, tuomet tam laikui gali būti apribotas duomenų tvarkymas.

6. Teisė atšaukti Sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis

Jei sutikimas yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tačiau sutikimo atšaukimas paprastai įsigalioja tik ateityje. Bet kokiam ankstesniam asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo teisėtai pagrįstas sutikimu, gali būti taikomos kitos nuostatos ar įsipareigojimai, kuriais reikalaujamas ir įteisinamas tolesnis asmens duomenų tvarkymas.

7. Teisė į jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Turite teisę mūsų prašyti perkelti, perduoti ar kopijuoti pateiktus asmens duomenis, kad galėtumėte naudotis asmens duomenimis kitoje tarnyboje arba su kitu paslaugų teikėju. Galite prašyti gauti asmens duomenų kopiją bendrai naudojamu ir automatizuotai nuskaitomu formatu, kad galėtumėte jį turėti tolesniam asmeniniam naudojimui. Taip pat galite prašyti, kad jį tiesiogiai perduotume kitai organizacijai.

Tačiau teisė į duomenų perkėlimą gali būti ribojama dėl techninių perdavimo galimybių. Teisė į duomenų perkeliamumą nesukuria prievolės diegti ar laikyti tvarkymo sistemas, kurios techniškai suderinamos su kitų organizacijų sistemomis.

8. Teisė pateikti skundą Duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Turite teisę pateikti skundą atitinkamoje duomenų apsaugos priežiūros institucijoje, jei manote, kad jūsų asmens duomenys nebuvo tvarkomi tinkamai ir teisėtai, arba jei manote, kad tinkamai nevykdėme jūsų prašymų.

Atitinkama duomenų apsaugos priežiūros institucija, kurioje turi būti pateiktas skundas, yra kompetentinga institucija jūsų gyvenamoje vietoje arba jūsų valstybėje arba priežiūros institucijoje ir kuri yra kompetentinga mums. Tai yra:

Informacijos komisaro biuras
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Češyras
SK9 5AF
Jungtinė Karalystė

Pateikus skundą, Duomenų apsaugos priežiūros institucija informuos jus apie skundo eigą ir rezultatus.

XIV. Kaip susisiekti su mumis dėl Duomenų apsaugos

Jei turite kokių nors klausimų ar esate susirūpinę dėl šios duomenų apsaugos politikos ar dėl asmens duomenų apsaugos, prašome susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos komanda šiuo adresu: DPO@farnell.com.

Kai kurie Farnelljuridiniai asmenys paskyrė Duomenų apsaugos pareigūną. Jei taikytina, galite kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną tiesiogiai atitinkamos Farnellįmonės juridinių asmenų nurodytais kontaktiniais duomenimis.

XV. Duomenų valdytojas ir Atsakomybė

Jei nenurodyta kitaip, šią svetainę valdanti Farnell įmonė yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Jis nustato jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei yra atsakingas už galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir taisyklių bei šios politikos reikalavimų laikymąsi.

XVI. Šios politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią politiką. Ši politika gali būti keičiama pagal nustatytą politikos keitimo ir pranešimo apie pakeitimus tvarką.

A priedas: Žodynas ir apibrėžtys

Atskaitomybės principas
reiškia, kad duomenų valdytojai bus atsakingi ir galės įrodyti, kad laikomasi BDAR, pagal kurį valdytojas turi įgyvendinti atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant užtikrinti ir įrodyti, kad duomenys tvarkomi pagal BDAR, ir, prireikus, peržiūrės bei atnaujins šias priemones.
Valdytojas
yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri atskirai arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; jeigu tokio tvarkymo tikslai ir priemonės nustatomi pagal Europos Sąjungos ar valstybių narių įstatymus, duomenų valdytojas arba konkretūs jo paskyrimo kriterijai gali būti numatyti Europos Sąjungos ar valstybių narių teisės aktuose.
Duomenų apsaugos politika
yra EMEA duomenų apsaugos politika.
Duomenų tvarkymo sutartis
reiškia susitarimą, kuris yra pagrindinio duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo susitarimo dalis, atspindinti šalių susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, laikantis Duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.
Duomenų apsaugos poveikio vertinimas
reiškia procesą, kuriuo siekiama įvertinti ypatingą didelės rizikos duomenų subjektų teisių ir laisvių galimumą ir sudėtingumą, atsižvelgiant į tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus bei rizikos šaltinius; poveikio vertinime visų pirma turėtų būti nurodytos priemonės, apsaugos priemonės ir mechanizmai, numatyti šiai rizikai sumažinti, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir įrodant BDAR atitiktį.
Duomenų subjektas
reiškia nustatytą arba identifikuojamą fizinį asmenį; identifikuojamas fizinis asmuo yra tas, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atpažįstamas, visų pirma nurodant tokį identifikatorių, kaip vardas, pavardė, identifikacijos numeris, vietos duomenys, interneto identifikatorius arba iš vienos ar kelių šio fizinio asmens fizinių, fiziologinių, genetinių, psichinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinės tapatybės ypatybių.
BDAR
reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuris yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei naikinantis Direktyvą 95/46/EB.
Tarptautinė organizacija
yra organizacija ir jos pavaldžios įstaigos, kurioms taikoma tarptautinė viešoji teisė, arba bet kuri kita įstaiga, įsteigta pagal arba remiantis dviejų ar daugiau šalių susitarimu.
Asmens duomenys
yra bet kokia informacija, susijusi su: (i) nustatytu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu ir (ii) nustatytu arba identifikuojamu juridiniu asmeniu (kai tokia informacija yra saugoma panašiai kaip asmens duomenys arba asmeniškai identifikuojama informacija pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir reglamentus).
Asmens duomenų pažeidimas
reiškia saugumo pažeidimą, dėl kurio atsitiktinai ar neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, neteisėtai atskleidžiami arba gaunami perduoti, saugomi ar kitaip tvarkomi asmens duomenys.
Tvarkymas
yra bet koks veiksmas ar veiksmų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais, automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pvz., jų rinkimas, registravimas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, atkūrimas, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip pateikiant, derinimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.
Tvarkytojas
yra fizinis arba juridinis asmuo, valstybinė institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.
Skirstymas
reiškia bet kokį automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, reiškianį asmens duomenų naudojimą tam tikriems su fiziniu asmeniu susijusiems asmeniniams aspektams įvertinti, visų pirma siekiant išnagrinėti ar numatyti aspektus, susijusius su fizinio asmens darbu darbo vietoje, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeninėmis nuostatomis, interesais, patikimumu, elgsena, vieta ar judėjimu.
Pseudonimų suteikimas
reiškia, kad asmens duomenys tvarkomi taip, kad šie duomenys nebegali būti priskiriami konkrečiam duomenų subjektui, nepasinaudojus papildoma informacija, jei tokia papildoma informacija yra laikoma atskirai ir jai taikomos techninės ir organizacinės priemonės, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys nebus priskirti nustatytam ar identifikuojamam fiziniam asmeniui.
Gavėjas
yra fizinis ar juridinis asmuo, valstybinė institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nepriklausomai nuo to, ar tai yra trečioji šalis. Tačiau valstybinės institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis gavus tam tikrą užklausą pagal Europos Sąjungos ar valstybių narių teisę, nebus laikomos gavėjais; tų valdžios institucijų duomenų tvarkymas turi atitikti galiojančias duomenų apsaugos taisykles pagal duomenų tvarkymo tikslus.
Specialios asmens duomenų kategorijos
yra asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, arba profesinių sąjungų narystę, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, siekiant vienareikšmiškai identifikuoti fizinį asmenį, tai yra duomenys apie sveikatą arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą arba seksualinę orientaciją.
Trečioji šalis
yra bet koks fizinis arba juridinis asmuo, valstybinė institucija, agentūra ar įstaiga, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie, tiesiogiai pavaldūs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui, turi teisę tvarkyti asmens duomenis.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023