Techninė priežiūra ir sauga yra labai svarbios priemonės, užtikrinančios tinkamą atskirų įrenginių ir jų kompleksų darbinę būklę.

Techninė priežiūra reikalinga ne tik norint užtikrinti techninių konstrukcijų patikimumą ar bendrovės darbo našumą. Periodinė techninė priežiūra yra svarbi norint, kad darbo sąlygos būtų saugesnės ir sveikesnės. Jei techninė priežiūra neatliekama arba ji yra nepakankama, kyla sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų pavojus arba grėsmė pakenkti sveikatai.

Techninė priežiūra nuo gedimų likvidavimo išsivystė į planinę, numatomąją ir net įrenginių susitaisymo funkciją. Ištobulintos operacinių jutiklių technologijos ir informacijos technologijų pažanga, įskaitant virtualiąją arba išplėstinę realybę (angl. VR / AR), debesijos platformas ir analizės sistemas, sudaro sąlygas gauti tikralaikius veikimo efektyvumo duomenis, pagal kuriuos galima paskirti numatomosios arba planinės techninės priežiūros darbus, padedančius išlaikyti reikiamą įrenginių našumą.

Rodyti daugiau

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more. Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE